Over ons

Mark Kotterink

“Kleur is een elementair natuurverschijnsel. Goed kleurgebruik in je omgeving heeft een positieve invloed op het gevoel van welbevinden!”

Over de Nederlandse Kleurenschool

Door kleurgebruik kun je het welbevinden van mensen positief of negatief beïnvloeden. Daarom is het noodzakelijk voor iedereen die in het domein kleur werkt adequate kennis van kleur, kleurcommunicatie, kleurtechniek en kleurgebruik te hebben, zodat je het welbevinden van mensen positief kunt beïnvloeden.

De afgelopen jaren is er een grotere behoefte ontstaan aan kwalitatieve kennis en opleiding op het domein van kleur.  De Nederlandse Kleurenschool speelt met haar aanbod op deze behoefte. Met een uitgebreid aanbod van workshops biedt de Nederlandse Kleurenschool voor elke doelgroep een passende opleiding aan, van ééndaagse workshops tot langere opleidingstrajecten.

Meer dan 35 jaar opleiding en workshop Kleur! Sinds 1980 houden wij ons al bezig met het opleiden van professionals in het domein kleur.

In 1976 is Total Color Technics opgericht als kennis- en adviesbureau voor de kleurtechniek. In de jaren 80 zijn de eerste cursussen ontwikkeld zoals de cursus Toegepaste Kleurtechniek en Kleur en Systematiek (Kleur, Waarnemening en Communicatie). 

In 2005 is zijn we als NCS Colour Centre Nederlands verdergegaan onder de naam Color Technics, NCS Colour Centre en hebben we het aanbod workshops uitgebreid. In deze jaren werd de behoefte naar kwalitatieve kennis en vaardigheden groter. Daarom is in 2008  gekozen om alle opleidingsactiviteiten van Color Technics, NCS Colour Centre (tegenwoordig het Nederlands Kleuren Centrum) aan te bieden onder de naam Nederlandse Kleurenschool. Sindsdien is de Nederlandse Kleurenschool het enige onafhankelijke opleidingsinstituut gespecialiseerd in opleidingen op het gebied van kleur.

Vanaf 1 september 2017 zijn de opleidingsactiviteiten ondergebracht in de nieuw opgerichte stichting Nederlandse Kleurenschool. Met de oprichting van de stichting is een nieuwe stap gezet naar professionaliseren kwaliteitsverbetering van onze service en opleidingen. Sinds augustus 2017 is de Nederlandse Kleurenschool ook uitgever van boeken over kleur en lesmethodes. Meer informatie hierover vindt u onder het menu item Uitgeverij. Vanaf 2019 valt de Nederlandse Kleurenschool onder de Stichting Nederlands Kleur Instituut.

De opleidingen van de Nederlandse Kleurenschool zijn door diverse instellingen erkend zoals het architecten register en de beroepsorganisatie van kleurdeskundigen

Meer nog zijn we trots op de erkenning van onze klanten. Grote en kleine organisaties die hun personeel met regelmaat laten scholen bij ons.

Kennisinstelling

De Nederlandse Kleurenschool (NKS)  - de kleuracademie voor toegepaste kleurenleer - heeft een centrale plek in de wereld van kleuronderwijs. Kennis, kwaliteit en  belang van de opdrachtgever gaan hier hand in hand. De dagelijkse praktijk en ervaringen van experts te koppelen aan het onderwijs, zodat praktijk en onderwijs elkaar wederzijds inspireren en stimuleren.

Onderzoek ten behoeve van evidence based practice speelt daarbij een belangrijke rol. De Nederlandse Kleurenschool is een kennisinstelling die zich in hoofdzaak bezighoudt met het verkrijgen, onderzoeken, optimaliseren, beheren en verspreiden van kennis betreffende kleur. Studenten concentreren zich niet alleen op vakkennis. Zij ontwikkelen ook een onderzoekende, oplossingsgerichte houding. Studenten worden hierin vanzelfsprekend ondersteund door hun docenten.

Kennispartner

De NKS onderhoudt een groeiend netwerk met andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, overheden, branche- en beroepsorganisaties en internationale deskundigen . Onze docenten en adviseurs spelen met onderzoek in op praktijkvragen die bij deze organisaties leven en betrekken hun studenten daarbij. Hierdoor circuleert kennis en ervaring tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze synergie tussen kleurenleer en praktijk

Missie

De missie van de Nederlandse Kleurenschool is kennis te ontwikkelen, te delen en kwalitatief en erkend onderwijs op het gebied van kleur aan te bieden.

Onderwijsvisie

Leren is effectief bij een goede mix van de drie componenten: kennis, houding en vaardigheden:De benodigde kennis verwerft u in een overzichtelijke online leeromgeving, aangevuld met belangrijke literatuur.Vaardigheden leert u tijdens de practica onder begeleiding van deskundige en ervaren docenten. Deze oefent u verder zelfstandig in praktijksituaties met opdrachten uit de online leeromgeving.

De kracht van onze deeltijdopleidingen is de mix van zelfstudie, contactonderwijs en motivatie: blended learning. Kostbare studie-uren moeten doelmatig worden ingezet. Dit betekent dat onze docenten en onderwijskundigen kritisch zijn op de inhoud van het onderwijsaanbod.Het kennisaanbod en de opdrachten bestaan slechts uit wat relevant en actueel is. Zo ontwikkelen onze studenten zich relatief snel tot professionals.

Wat wij verstaan onder:

Kleurcommunicatie

Onder kleurcommunicatie verstaan we zowel het communiceren over kleur middels kleursystemen of bewoordingen als het communiceren met kleuren in bepaalde toepassingen.

Kleurtechniek

Onder kleurtechniek verstaan we de techniek om met de kennis van kleur, zoals kenmerken van kleur en werking van kleur en tools tot een resultaat te komen.

Kleurgebruik

Kleurgebruik is het toepassen van kleur in de verschillende toepassingsgebieden